Wetenschap voor Patiënten

Het stimuleren van de uitwisseling van kennis tussen wetenschappers en patiënten. Dat is waar het project Wetenschap voor Patiënten (WvP) om draait. In samenwerking met patiëntenverenigingen zullen interviews worden opgenomen over actuele thema’s van het specifieke ziektebeeld. Met regelmaat zullen deze gepubliceerd worden op YouTube. De hierop volgende comments, chat-sessies, email – en twitter berichten zijn vervolgens de input voor volgende web video’s. Deze interactieve cyclus vormt de basis voor een duurzame brug tussen wetenschap en patiënt. Bekijk een voorbeeld met hersenwetenschapper Jeroen Geurts i.s.m. de MS Vereniging.