Working Class Heroes

Documentary on the struggle of labour unions in Indonesia and Colombia. Produced in collaboration with FNV Mondiaal, the Netherlands. Duration 57 minutes. Available language versions: Dutch, English, Spanish and Bahassa Indonesia.

Je moet lef hebben om je leven en dat van je familie op het spel te zetten voor je idealen.

IndonesiĆ« en Colombia zijn landen, die sterk economisch groeien. De vakbonden groeien ook, maar het vakbondswerk is vol risico’s. Dankzij de opkomst van een nieuwe generatie vakbondsleiders krijgt het recht op organisatie en collectief onderhandelen vorm. In IndonesiĆ« gaan miljoenen mensen de straat op en in Colombia gaan de werknemers van Cerrajon, de grootste kolenmijn van het land, in staking. Ze leggen de mijn 1 maand plat. De kracht van de vakbonden groeit, maar de werkgevers zijn er niet blij mee. De vakbondsleiders worden bedreigd. Hoe lang gaat dit goed?